Link naar de website van de NVAMG, onze beroepsvereniging.
Centrum Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde
English translation
Indicaties
Directe klachten van het bewegingsapparaat
- nekpijn
- cervico brachiaal syndroom
- cervicale HNP (mits mobiliserende technieken en geen manipulaties)
- craniomandibulaire dysfunctie (CMD)
- schouderklachten (bursitiden, AC, GH)
- tenniselleboog
- cubitaal tunnelsyndroom
- pronator teres syndroom
- carpale klachten
- tunnelsyndromen in de carpale tunnel en de loge van Guyon
- costale klachten: intercostaalneuralgie, syndroom van Tietze
- rugpijn
- bekkenpijn
- discopathie, discusdegeneratie, slipping disc, discusprotrusie
- pijn tuber ischiadicum
- hernia L4L5S1 (mits mobiliserende technieken en geen manipulaties)
- ischias
- tendomyopathie adductoren, hamstrings
- sommige knieklachten (luxatie fibula kopje, plica syndroom, neuropathie n. peroneus)
- posttraumatische klachten BSG en OSG (pijn, instabiliteit, afwikkelklachten)
- dysfunktie voetgewrichten (metatarsalgie)
- sinus tarsi syndroom
- hielspoor, achillespeesklachten
- tarsale tunnelsyndroom

Sterke relatie met het bewegingsapparaat
- hoofdpijn en migraine
- duizeligheid
- slikklachten en globusgevoel
- post whiplash syndroom
- thoracic outlet syndroom (TOS)
- shoulder-hand syndrome
- Chron Aspec Nek Schouderklachten (CANS, vroeger RSI
- snapping hip
- bursitiden
- neuropathie n cutaneus femoris lateralis, n femoralis

Lichamelijk onbegrepen klachten (LOK) waarbij er een relatie met bewegingsapparaat wordt vermoed
- posttraumatische onverklaarbare neurologische klachten (bv. aspecifieke aangezichtspijn)
- psychologische klachten (bv aandachtsstoornissen) aansluitend aan cervicaal trauma
- pijn op de borst
- benauwdheid
- maagklachten
- restless legs
- Kopfgelenk Induzierte Stress Syndrom KISS