Link naar de website van de NVAMG, onze beroepsvereniging.
Centrum Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde
English translation
duizeligheid

Duizeligheid is een verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van onvast-zijn, zoals draaiduizeligheid, zweverigheid, licht gevoel in het hoofd en balansstoornis. Het optreden van duizeligheid kan vele oorzaken hebben.
Het is belangrijk dat u eerst uw huisarts raadpleegt.

OrthoManuele Geneeskunde bij duizeligheid: hoe werkt dat?
De bovenste nekwervels vervullen een belangrijke funktie bij het evenwicht: er is aangetoond dat veel informatie uit dit gebied naar de kleine hersenen gaat, die helpen onze fijne motoriek en ons evenwicht te regelen.
Daarnaast hebben de bovenste nekwervels een grote invloed op het autonome zenuwstelsel, en daarmee ook op duizeligheid en/of oorsuizen.
Sommige vormen van duizeligheid kunnen dus met de nek te maken hebben.
Aanwijzingen daarvoor kunnen zijn:
- de duizeligheid begon kort na een verdraaiing van de nek
- de duizeligheid gaat gepaard met nekpijn
- de duizeligheid treedt op bij bepaalde bewegingen van de nek.
In principe spreken we bij duizeligheid twee of drie proefbehandelingen af. Daarna kunnen we een uitspraak doen over het te verwachten resultaat.