Link naar de website van de NVAMG, onze beroepsvereniging.
Centrum Orthomanuele en Musculoskeletale Geneeskunde
English translation
whiplash

Wat is een whiplash?
Aanvankelijk werd de term whiplash gereserveerd voor een trauma waarbij het hoofd eerst naar achteren en daarna naar voren zwiept, zoals een zweep dus. Meest voorkomende oorzaak is de kop-staartbotsing.
Gaandeweg is het begrip echter vervaagd, en worden allerlei traumatische letsels van de cervicale wervelkolom waarbij niets gebroken is onder de verzamelnaam whiplash injuries geschaard. Dit kan soms verwarrend zijn.

Waardoor ontstaan dan de klachten?
De klachten ontstaan door de snelle ongecontroleerde beweging van de nek. Daarbij treden er twee fenomenen op, waarvan het belang door de diverse medische disciplines zeer verschillend wordt ingeschat:
- er ontstaat rek op het verlengde merg. Hierdoor kunnen microscopisch kleine bloedingen in het ruggemerg of in de hersenstam onstaan. Dit levert allerlei klachten op: vermoeidheid, concentratievermindering, achteruitgang van het geheugen, duizeligheid, kortom een scala van neurologische klachten.
- er ontstaat een biomechanische verstoring in de functie van de nek. Klachten die hieruit voortkomen zijn: nekpijn, vermoeide nek, hoofdpijn, misselijkheid, maar ook vermoeidheid, concentratiestoornissen.
U ziet: de klachten van biomechanische aard vallen voor een deel samen met de neurologische klachten.

Wat kan OrthoManuele Geneeskunde doen bij een whiplash? Naar het begin van deze pagina
Als de klachten vooral van neurologische aard zijn kan OrthoManuele Geneeskunde niet zo veel bieden. Het zenuwweefsel heeft tijd nodig om te herstellen van de klap.
Bij een biomechanische verstoring kunnen we zeer effectief zijn.
Het probleem bij een whiplash is dat meestal niet met zekerheid te zeggen is welke structuur is aangedaan.
Juist omdat het natuurlijk beloop van een whiplash zo grillig is, is het voor ons ook moeilijk te zeggen in welke mate onze behandeling zal bijdragen aan het herstel.
Meestal zullen we 3 tot 5 proefbehandelingen doen, dan moet er een duidelijk waarneembaar resultaat zijn.

letselschade
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het resultaat van de behandeling van whiplash vaak negatief beinvloed wordt door juridische claims en beroepsprocedures. Sommige behandelcentra weigeren in deze fase patienten. Wij doen dit niet, maar wilen wel op de hoogte zijn van het bestaan van lopende procedures.